logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

433 Примена дебате као наставног метода у настави и учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПросветни преглед, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактПредраг Петрићевић, petricevic@ok.org.rs, 011/2165-624, 060/3044-688
АуториСветлана Јовановић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Предраг Петрићевић, председник академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Марко Ћировић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Милан Крстановић, члан управног одбора академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Виктор Прља, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Тијана Мијалковић, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Горан Јанкулоски, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Ђорђе Јовићевић, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Селена Торлаковић, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд
РеализаториСветлана Јовановић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Марко Ћировић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Мирјана Илић, Генерални секретар Савера учитеља Републике Србије, Београд; Предраг Петрићевић, председник академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Милан Крстановић, члан управног одбора академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Виктор Прља, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Тијана Мијалковић, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Горан Јанкулоски, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Ђорђе Јовићевић, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд; Селена Торлаковић, дебатни тренер и предавач академске дебатне мреже Отворене комуникације, Београд
Општи циљевиУнапређивање компетенција запослених у образовању за примену дебате као наставне методе којом се подстиче развој и примена различитих мисаоних вештина и облика мишљења код ученика.
Специфични циљевиУпознавање са правилима дебате као формалне, аргументоване дискусије у процесу учења. Оспособљавање наставника за препознавање наставних садржаја који се могу обрадити кроз дебату - идентификација проблема, грађење случаја, аргументовано заступање ставова. Овладавање техникама за решавање кризних и конфликтних ситуација у васпитно-образовном процесу. Развој аналитичког и критичког мишљења и вештина презентације код ученика. Подстицање самопоуздања и самопоштовања код ученика. Повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота, са садржајима из других области и актуелним достигнућима.
Теме програмаДебата - појам, значај, формат; Дебата у образовном процесу – примери добре праксе; Грађење случаја и тимски рад; Формирање аргумената из наставног градива; Структура говора и стил; Поступци у припреми дебате; Технике вођења и сумирања дебате; Унакрсно испитивање и значај истраживања у дебати; Појам стратегије у дебати; Дебатни клуб у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена92 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61