logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

435 Примена онлајн вики енциклопедије на српском језику у настави и учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПросветни преглед, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилица Жарковић, seminari@vikimedija.org, 011/334-7174, 060/7454-771
АуториЂорђе Стакић, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, стручни сарадник у Рачунарској лабораторији Математичког факултета Универзитета у Београду; Иван Матејић, дипломирани географ; Светлана Јовановић, дипломирани инжењер организационих наука - информациони системи и технологије, асистент на Факултету организационих наука, Универзитет у Београд; Филип Маљковић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, програмер, СоНеЦо д. о. о, Београд
РеализаториЂорђе Стакић, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, стручни сарадник у Рачунарској лабораторији Математичког факултета Универзитета у Београду; Иван Матејић, дипломирани географ; Светлана Јовановић, дипломирани инжењер организационих наука - информациони системи и технологије, асистент на Факултету организационих наука, Универзитет у Београд; Филип Маљковић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, програмер, СоНеЦо д. о. о, Београд
Општи циљевиУнапређивање компетенција запослених у образовању за примену нових и отворених платформи за учење заснованих на вики алатима и унапређење квалитета наставног и васпитног процеса.
Специфични циљевиУпознавање наставника са правилима и процедурама коришћења садржаја на интернету: отвореност, доступност, лиценцирање садржаја на интернету, поштовање интелектуалне својине. Оспособљавање наставника за повезивање и организовање наставних садржаја једног или више предмета у тематске целине корићењем вики алата. Оспособљавање наставника за проналажење, коришћење и богаћење наставног садржаја на интернету коришћењем нових технологија. Примена нових технологија у процесу учења кроз коришћење вики алата.
Теме програмаОсновни принципи вики пројеката; Википедија у образовним процесима - примери добре праксе; Презентовање вики алата; Израда вики чланка; Примена у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена44 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61