logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

436 Примена тестова знања у основној и средњој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, office@ceo.edu.rs, 011/206-7005, 064/866-5044
Ауторипроф. др Драгана Бјекић, редовни професор Факултета техничких наука Чачак; спец. Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; мр Саша Гламочак, професор српског језика и књижевности
РеализаториБранислав Минчић, наставник српског језика, Основна школа „Соња Маринковић“ Нови Сад; Валентина Грбић, дипломирани психолог, стручни сарадник, ОШ „Драгиша Михаиловић” Крагујевац; Валентина Ранчић, дипломирани психолог, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу; Виолета Панчић, дипломирани психолог, саветник за професионални развој запослених у образовању, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Горица Милетић, дипломирани педагог, стручни сарадник, ОШ „Љубиша Урошевићˮ - Рибаре; Дејан Стевановић, Наставник техничког и информатичког образовања, ОШ „Јован Јовановић Змајˮ Крушевац; Драгана Ђурић, професор психологије, Ужичка гимназија, Медицинска школа; Драгиња Ракић Стојановић, наставник историје, ОШ „Димитрије Давидовићˮ Смедерево; Зора Дешић, дипломирани психолог, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Исидора Кораћ, професорка, Виша школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица; Јелена Стефановић, наставница српског језика и књижевности, ОШ „Креативно перо“ и Балетска школа „Лујо Давичо“; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог, Гимназија, Чачак; Маријана Васиљевић, стручни сарадник - психолог, Основна школа „Бранислав Нушић” Смедерево; Милијана Радосављевић Глишић, стручни сарадник - школски психолог, ОШ „Карађорђе” Топола; Наташа Станисављевић, стручни сарадник - педагог, Техничка школа; Татјана Јаћимовић, стручни сарадник-школски психолог, Техничка школа Чачак; Снежана Ристић - Костов, стручни сарадник - психолог, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац; Драгица Богојевић, дипломирани психолог, Наставник грађанског васпитања, Пољопривредна школа са домом ученика Футог; Љиљана Кнежевић, школски психолог, ОШ „Никола Вукићевић”, Сомбор; Дубравка Гатић, стручни сарадник – психолог, ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка; Марија Крнета, руководилац групе, виши саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиУнапређивање праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа применом низа задатака објективног типа (тестова знања).
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника/ца о карактеристикама и облицима тестовских задатака и компоновању теста.
Теме програмаИскуства у примени тестова знања и НЗОТ-а – предности и недостаци тестова; Израда и контрола квалитета задатака; Облици задатака и примена Блумове таксобомије; Обликовање тестовских задатака; Процеси израде теста знања; Вредновање и примена теста знања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61