logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

437 Програмирана настава; Програмирање наставних садржаја у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУчитељско друштво Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 2, Ниш
Особа за контактСтаниша Костадиновић, uc.drus.nis@gmail.com, 018/280-906, 069/336-6717
АуториМиодраг Плавшић, професор разредне наставе у ОШ „Душан Радовић” у Нишу; Станиша Костадиновић, професор разредне наставе у ОШ „Свети Сава” у Нишу
РеализаториМиодраг Плавшић, професор разредне наставе у ОШ „Душан Радовић” у Нишу; Станиша Костадиновић, професор разредне наставе у ОШ „Свети Саваˮ у Нишу; Дикић Дејан, професор пословне информатике у Економској школи у Нишу; Бисерка Светозаревић, професор педагогије у СШ „Прокоповић” у Нишу; проф. др Александар Милојевић, редовни професор Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу
Општи циљевиУсвајање теоријских знања везаних за програмирану наставу и оспособљавање полазника за самостално програмирање одређених наставних садржаја.
Специфични циљевиОспособљавање полазника за самостално програмирање наставних садржаја у 2,3. и 4. разреду (српски језик, математика, свет око нас и природа и друштво) и у 5,6,7. и 8. разреду ОШ (српски језик, математика, историја, географија, биологија). Уочавање специфичности и различитости у програмирању садржаја из одређених наставних предмета. Оспособљавање полазника да самостално програмирају наставне садржаје на рачунару у Power Рoint/u.
Теме програмаТеоријски аспекти Програмиране наставе; Анализа већ раније урађених материјала; Линеарни модел (Л1); Линеарни модел (Л2); Линеарни модел (Л3); Разгранати модел (Р1); Разгранати модел (Р2); Комбиновани модел (К1); Информатички део (И1); Информатички део (И2)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 полазника x 3 000 динара = 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61