logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

438 Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду, председник ЦНТИ; проф. др Јасна Адамов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду; Јован Сандић, професор информатике, Средња економска школа „Светозар Милетић”, Нови Сад
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду, председник ЦНТИ; проф. др Јасна Адамов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду; Јасмина Пастоњицки, професор информатике, директор ОШ „Васа Стајић”, Нови Сад; мр Јованка Терзић, професор биологије, Гимназија „Исидора Секулић”, Нови Сад; Тијана Аугустинов, професор информатике, ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Златко Тешан, професор ликовне културе, ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Лери Менгер, професор музичке културе, ОШ „2. октобар”, Николинци; Јован Сандић, професор информатике, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад
Општи циљевиОпшти циљ је да се просветни радници мотивишу и стручно оспособе да користе могућности савремених информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном процесу.
Специфични циљевиСпецифични циљ је да се у традиционалну наставу у којој преовлађује фронтална настава активно уведе и рад са ученицима преко пројект методе и проблемске наставе уз примену информационо-комуникационих технологија.
Теме програмаMeтoдички приступ рeaлизaциjи сaдржaja; Постављање проблема; Селекција наставних садржаја; Интернет – сервиси; Практична примена методе; Формати; Сређивање приказа решења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4 200 динара. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61