logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

439 Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програма Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториДрагица Јокић, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ужице; Мирела Лазић, професор разредне наставе „Прва основна школа краља Петра IIˮ; Љубинка Мијатовић, професор разредне наставе „Прва основна школа краља Петра IIˮ
РеализаториМирела Лазић, професор разредне наставе „Прваосновна школа краља Петра IIˮ; Љубинка Мијатовић, професор разредне наставе „Прва основна школа краља Петра IIˮ
Општи циљевиЕдукација наставника за успешније праћење постигнућа ученика у учењу и владању у циљу њиховог даљег развоја.
Специфични циљевиРазвијање свести о значају редовног праћења напредовања. Овладавање вештином вођења педагошке документације. Подршка у примени задатака према стандардима.
Теме програмаСтандарди постигнућа; Педагошка документација наставника; Подршка ученицима; Извештавање о напредовању; Како раде други, а како радимо ми
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара је 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61