logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

44 Наставник као креатор климе у одељењу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактДушица Малинић, malinic.dusica@gmail.com, 011/264-2925, 064/132-0911
Ауторидр Миља Вујачић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; мр Душица Малинић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; мр Дејан Станковић, истраживач-координатор истраживања, Центар за образовне политике, Београд
Реализаторидр Миља Вујачић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; мр Душица Малинић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; мр Дејан Станковић, истраживач-координатор истраживања, Центар за образовне политике, Београд; др Милан Станчић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиУпознавање наставника, стручних сарадника и директора са могућностима и начинима креирања позитивне климе у одељењу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за планирање и реализацију сарадње са родитељима ученика. Оспособљавање наставника за креирање квалитетног часа. Оспособљавање наставника за примену стратегија које утичу на побољшање комуникације у одељењу. Оспособљавање наставника за примену стратегија које помажу у откривању узрока и превенцији школског неуспеха. Оспособљавање наставника за примену акционих истраживања у креирању позитивне климе у одељењу.
Теме програмаСарадња школе и породице; Квалитетан час и социјални односи у одељењу; Комуникацијске вештине наставника; Узроци и превенција школског неуспеха; Акционим истраживањем до боље климе у одељењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника20 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена6 000 динара нето (по једном предавању). Укупно: 5 х 6 000 = 30 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61