logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

443 Савремене методе наставе и наставни материјали Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "Абакус", Љубише Миодраговића 7Ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, centarabakus@gmail.com, 064/809-0630
АуториМаја Тодоровић, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Дринка Савић, педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Средња информатичка школа, Сремски Карловци; Снежана Голић, директор, Средња информатичка школа, Сремски Карловци
РеализаториМаја Тодоровић, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вела Чоја, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Жолт Коња, ЕТШ „Михајло Пупин”, Нови Сад; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Средња информатичка школа, Сремски Карловци; Снежана Голић, директор, Средња информатичка школа, Сремски Карловци; Оливера Марковић, професор, ЕТШ „Мија Станимировићˮ, Ниш
Општи циљевиПерманентно усавршавање наставника, побољшање компетенција у области наставних метода и ИКТ-а. Примена савремених метода и технологија у настави. Осавремењивање наставног процеса. Подучавање наставника о новим могућностима примене ИКТ-а у настави.
Специфични циљевиУвежбавање савремених метода наставе у којима се посебна пажња посвећује активностима ученика, мотивацији, међусобној сарадњи ученика и наставника, стварању потребне атмосфере на часу, развијању дискусије, решавању инцидентних ситуација, постављању питања која подстичу на различите облике размишљања. Примена савремених технологија у изради наставних материјала који су потребни за осавремењивање наставног процеса. Упознавање наставника са особинама доброг наставног материјала који су подршка одговарајућим наставним методама.
Теме програмаПредстављање метода и облика рада који подстичу активност ученика; Представљање метода које подстичу креативно, стваралачко и критичко мишљење ученика за самостално и групно решавање проблема и оснаживање тимског духа; Представљање метода којима се стичу различите социјалне вештине (тимски рад, развијање комуникацијских вештина...); Наставни материјали као подршка наставним методама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара за групу до 30 наставника је 75 000 динара бруто, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61