logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

444 Савремени приступ оцењивању ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториРаденко Марковић, професор економске групе предмета, Економска школа, Ужице; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд; Марина Дулић-Љубисављевић, наставник психологије, комуникације са психологијом, пословне психологије, саобраћајне психологије и грађанског васпитања
РеализаториРаденко Марковић, професор економске групе предмета, Економска школа, Ужице; Биљана Миловић, наставник економске групе предмета, Економка школа, Ужице; Александра Бакрач, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Бечеј; Саша Манић, наставник математике, Правно- пословна школа, Ниш; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Драган Петровић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Зајечар; Имре Зомбори, професор економске групе предмета, Економска средња школа „Боса Милићевић“, Суботица; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд
Општи циљевиРазвијање компетенција за усмено оцењивање, оцењивање рада у групи, оцењивање презентације и есеја. Развијање компетенције за израду сопственог плана за оцењивање.
Специфични циљевиСхватање значаја транспарентности у оцењивању. Упознавање са техникама за усмено оцењивање. Оспособљавање за израду инструмената за праћење и оцењивање групног рада. Оспособљавање за оцењивање презентације. Оспособљавање за оцењивање есеја. Оспособљавање за израду сопственог оцењивачког микса (комплетног годишњег плана оцењивања).
Теме програмаТранспарентност оцењивања; Техника вођења разговора у настави; Оцењивање усмених одговора ученика; Оцењивање групног рада; Оцењивање презентације; Оцењивање есеја; Израда сопственог микса за оцењивање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61