logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

445 Самовредновање у функцији развоја школа/установа Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, office@ceo.edu.rs, 011/206-7005, 064/866-5044
АуториЗорица Димитријевић, стручна сарадница, ОШ „ Стари град"; Весна Радуловић, просветна саветница, МПНТР, ШУ Нови Сад; Љиљана Симић, стручна сарадница, ОШ „Милан Муњас“ Уб
РеализаториАнгелина Скареп, дипломирани школски психолог, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Валентина Ранчић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу; Весна Шапоњић, самостални педагошки саветник, ОШ „Чибуковачки партизани“; Душанка Ћировић, стручни сарадник у основној школи, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац; Исидора Кораћ, професорка, Виша школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица; Јелена Новаков, психолог, Градска управа Панчево - Секретаријат за јавне службе и социјална питања; Јелена Стефановић, професорка српске књижевности и језика са општом књижевношћу, ОШ „Креативно перо“ и Балетска школа „Лујо Давичо“; Љиљана Стојановић, дипломирани математичар – специјалиста наставе математике, Техничка школа Зајечар; Маја Оклобџија Слијепчевић, дипломирани психолог-педагог, Техничка школа Смедерево; Зорица Димитријевић, стручна сарадница, ОШ „ Стари град"; Марица Гаврилов, дипломирани школски психолог, ОШ "Др Јован Цвијић", Зрењанин
Општи циљевиРазвијање културе евалуације и самоевалуације у школи/установи. Разумевање самоевалуације као механизма за побољшање квалитета рада школе. Повећање компетенција запослених за планирање и реализацију самоевалуације у школи/установи.
Специфични циљевиОспособљавање за примену принципа на којима се заснива самоевалуација. Оспособљавање за планирање самоевалуације, - Оспособљавање за спровођење самоевалуације у школи/установи у различитим областима и нивоима. Оспособљавање запослених за примену модела хоризонталне евалуације (учења) у функцији професионалног развоја запослених.
Теме програмаПојам, врсте и принципи евалуације; Циклус евалуације; Критеријуми, индикатори и мониторинг; Стандарди квалитете сада установе у функцији самовредновања; Методе и технике евалуације; Лествица закључивања; Хоризонтална евалуација; Самовредновање у области Настава и учење
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61