logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

446 Самоорганизовано учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ужице; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Милица Стевановић, стручни сарадник - педагог, Економска школа из Ниша; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд
РеализаториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Бечеј; Александар Драгановић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Параћин; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд; Зорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа, Ужице; Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице
Општи циљевиПланирање, организација и примена различитих облика рада, стратегија и стилова самосталног учења полазећи од индивидуалних карактеристика ученика.
Специфични циљевиУпознавање са теоријским основама учења и памћења. Преузимање одговорности за сопствено учење и упознавање са карактеристикама учења сопственим темпом. Упознавање са карактеристикама и предностима кооперативног учења. Развијање компетенција за примену битних метода за самоорганизовано учење. Вредновање постигнућа у самосталном учењу.
Теме програмаУчење; Неуробиологија и памћење; Учење и подучавање; Учење истим темпом; Експертска слагалица; Advance organizer; Сендвич принцип у самоорганизованом учењу; Оцењивање у самоорганизованом учењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61