logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

447 Ситуацијски и проблемски задаци – креирање и оцењивање Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториРаденко Марковић, наставник економске групе предмета, Економска школа, Ужице; Драган Петровић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Зајечар; Марина Дулић-Љубисављевић, наставник психологије, комуникације са психологијом, пословне психологије, саобраћајне психологије и грађанског васпитања; Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско – трговинска школа, Бечеј
РеализаториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ужице; Раденко Марковић, наставник економске групе предмета, Економска школа, Ужице; Имре Зомбори, наставник економске групе предмета, Економска средња школа „Боса Милићевић“, Суботица; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд; Ана Петрович, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић”, Стара Пазова; Драган Петровић, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Зајечар; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Сретен Јовић, наставник економске групе предмета, Стручна школа „Свети Сава“, Бујановац; Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско – трговинска школа, Бечеј
Општи циљевиСтицање и унапређење знања, вештина и ставова наставника у изради ситуацијских и проблемских задатака којима се проверавају активно знање, вештине и кључне компетенције ученика.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина за креирање ситуацијских и проблемских задатака којима се проверавају активно знање, вештине и кључне компетенције ученика. Разумевање значаја примене ових задатака у настави и тестовима. Овладавање техникама израде и њихова примена у креирању тестова. Примена израде кључа решења и бодовања ситуацијских и проблемских задатака у тестовима знања и практичних вештина.
Теме програмаПроцедура деловања; Креирање ситуација из праксе за проверу стручно - радних компетенција; Креирање проблемских задатака из праксе; Модел решења и бодовање; Креирање задатака за проверу практичних вештина; Како да оценимо практичне задатке; Израда задатака за проверу кључних компетенција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61