logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

448 Студија на случају Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Бечеј; Саша Манић, наставник математике, Правно - пословна школа, Ниш; Марина Дулић-Љубисављевић, Наставник психологије, комуникације са психологијом, пословне психологије, саобраћајне психологије и грађанског васпитања
РеализаториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, наставник економске групе предмета, Економско трговинска школа, Бечеј; Саша Манић, наставник математике, Правно - пословна школа, Ниш
Општи циљевиУпознавање са карактеристикама методе студија на случају уз развијање компетенција за конструисање студије на случају, планирање, реализацију и оцењивање наставе базиране на овој методи.
Специфични циљевиЈачање професионалних капацитета учесника семинара у коришћењу иновативних метода у настави. Разумевање основних одлика методе студија на случају, уочавање најчешћих грешака при изради. Оспособљавање учесника за креирање студије на случају. Упознавање са различитим врстама студија на случају. Оспособљавање за корекцију и оптимизацију студије на случају. Оспособљавање за извођење наставног процеса применом методе студија на случају. Оспособљавање за оцењивање стеченог знања, вештина и развијених компетенција у настави базираној на студији на случају. Схватање предности примене методе студија на случају у настави.
Теме програмаСтудија на случају метода за обраду новог градива; Прилагођавање и избор наставних тема, погодних за обраду методом студија на случају; Креирање и кораци у конструисању студије на случају; Метода - случај - инцидент, метода наведени проблем, метода случај проблем, метода студије на случају; Мерни инструменти, корекција и оптимизација студије на случају; Наставни процес; Упутство за спровођење методе студије на случају са ученицима; Вредновање ученичких постигнућа за рад и учење у оквиру методе студија на случају; Предности студије на случају
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61