logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

450 Таксономија у функцији подизања квалитета поучавања и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов", Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактТања Недимовић, vsvaspsiholozi@gmail.com, 013/833-420, 060/388-1222
Ауторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета у Београду и професор Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаилов Паловˮ у Вршцу
Реализаторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета у Београду и професор Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Паловˮ у Вршцу; проф. др Радован Грандић, редован професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одељење за педагогију и професор Високе школе струковних студија за васпитаче у Вршцу; доц. др Александар Стојановић, професор Учитељског факултета у Београду и професор Високе школе струковних студија за васпитаче у Вршцу
Општи циљевиОспособити практичаре за коришћење таксономије (когнитивне, афективне и психомоторне) у подручју индивидуализације и евалуације поучавања и учења и адекватну употребу инструкција у току унапређивања процеса мишљења и стратегија успешног учења.
Специфични циљевиОспособити практичаре за: упућивање ученика у ефикасне стратегије учења у складу са категоријама таксономије адекватним формулисањем инструкција (понављање, елаборација, структурисање и организација и сумирање знања, вежбање памћења ...); примену матрице инструкција и активности ученика према нивоима таксономије у циљу подизања квалитета поучавања и учења ( дефиниши, наведи пример, образложи, изведи); примену Блумове, Клаусмајерове, Осубел-Робинсонове и Гањеове таксономије ( когнитивно подручје, афективно, психомоторно) у функцији подстицања мотивације за ангажовањем виших категорија когнитивних процеса (синтеза, критичко суђење, процењивање); усмеравање ученика у начине остваривања метакогнитивне контроле учења.
Теме програмаСтратегије учења; Подизање квалитета учења коришћењем ефикасних стратегија у складу са таксономијама учења; Матрице инструкција и активности ученика према нивоима таксономије; Примена таксономија у функцији подстицања виших категорија когнитивних процеса у настави; Дефинисање ученикових постигнућа у оквиру главних категорија таксономије
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 30 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61