logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

451 Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
АуториЈелена Најдановић Томић; мр Саша Гламочак, професор српског језика и књижевности; Љиљана Новковић; Јасна Радојичић
РеализаториЉиљана Новковић; Јасна Радојичић; мр Саша Гламочак, професор српског језика и књижевности
Општи циљевиОспособљавање наставника за тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе.
Специфични циљевиСтицање знања о тематском и интердисциплинарном приступу планирању наставе уз примену теорије о стиловима учења и одговарајућим методама праћења и вредновања напредовања ученика.
Теме програмаПланирање у настави; Стилови учења засновани на теорији о вишеструкој интелигенцији; Практична примена знања тематског и интердисциплинарног планирања наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена65 000 дин., плус трошкови
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61