logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

452 Тестови знања - креирање и оцењивање Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа у Ужицу; Марина Дулић-Љубисављевић, наставник психологије, комуникације са психологијом, пословне психологије, саобраћајне психологије и грађанског васпитања; Имре Зомбори, наставник економске групе предмета, Економска средња школа „Боса Милићевић“, Суботица; Ана Петрович, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџићˮ, Стара Пазова
РеализаториНебојша Јелисавчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа у Ужицу; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ниш; Александар Драгановић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Параћин; Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско – трговинска школа, Бечеј; Имре Зомбори, наставник економске групе предмета, Економска средња школа „Боса Милићевић“, Суботица; Ана Петрович, наставник економске групе предмета, ЕТШ „Вук Караџић”, Стара Пазова; Вукица Вељановић Морача, наставник статистике и рачуноводства, Прва економска школа, Београд; Радмила Николић, наставиник рачунарства и информатике и математике, Економска школа, Земун
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника у процесу објективног и валидног оцењивања ученика применом савременог приступа у изради задатака знања.
Специфични циљевиСтицање вештине у изради отворених и затворених задатака знања, кључа решења и бодовања. Увођење савременог приступа у изради задатака знања на различитим нивоима тежине по Блумовој таксономији.
Теме програмаШта оцењујемо; Како оцењујемо постигнућа ученика; Креирање задатака знања затвореног облика и шта њима оцењујемо; Израда кључа решења и бодовање задатака затвореног облика; Креирање задатака знања отвореног облика; Модел решења и бодовање отворених задатака; Састављање теста знања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61