logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

453 Тестови знања у функцији оцењивања ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, surs@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
Ауторипроф. др Миленко Кундачина; проф. др Вељко Банђур
Реализаторипроф. др Миленко Кундачина; проф. др Вељко Банђур
Општи циљевиОбјективнија и валиднија провера знања тестовским задацима уз допринос решавању проблема трајности, међупредметне повезаности, примени стечених знања.
Специфични циљевиИзрада одговарајућих тестовских питања. Знања о мерним својствима тестовских задатака. Утврђивање метријских карактеристика тестова знања. Евалуација тестова знања.
Теме програмаМерење знања тестовима; Врсте задатака у испитима знања; Фазе у изради теста знања; Пробна примена теста знања и обрада резултата; Утврђивање мерних својстава тестовских задатака; Утврђивање мерних карактеристика теста знања; Баждарење тестова знања; Оцењивање тестова знања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61