logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

454 Технике развијања појмова у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
АуториВесна М. Петровић, координатор програма, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Ненад Стевановић, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
РеализаториВесна М. Петровић, координатор програма, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Ненад Стевановић, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција учитеља и предметних наставника у области познавања и примене наставних техника које омогућавају и подстичу развој појмовног знања и појмовног мишљења код ученика.
Специфични циљевиПосебни циљеви програма су: да код наставника оствари увид и разумевање значаја наставе/учења за интелектуални и општи когнитивни развој ученика; да наставници стекну релевантна и функционална знања о природи појмовног учења/ мишљења ученика у основној школи, да их обучи основним наставним техникама и практичним начинима остваривања процеса развијања појмова у настави (појмовно мапирање градива, таблице семантичких црта, проблемска питања и задаци, когнитивни конфликт, социо-когнитивни конфликт).
Теме програмаПојам о појму; Разлика између појмовног и непојмовног знања; Појмови - оруђе мишљења; Анализа наставних ситуација; 1. техника - Појмовно мапирање градива; 2. техника – Изазивање когнитивног конфликта; 3. техника – Таблице семантичких црта
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу за 2 дана обуке је 150 000 динара (3 000 по учеснику по дану).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61