logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

456 Управљање одељењем и наставом путем eLearning-a у ванредним ситуацијама Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043
Ауторипроф. др Слободан Попов, Ванредни професор, Природно математички факултет Нови Сад; Јован Сандић, наставник информатике, Средња школа „Светозар Милетићˮ, Нови Сад
РеализаториЈован Сандић, наставник информатике, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад; Иван Лубурић, наставник информатике, Пољопривредна школа са домом ученика, Футог; Андреј Трифковић, наставник математике, Основна школа „Михајло Пупин”, Ветерник; Звонко Гашпаровић, наставник теоријске наставе (група електро предмета), ЕТШ „Михајло Пупинˮ, Нови Сад; Сања Јовановић, наставник пословне информатике, Средња школа „Светозар Милетићˮ, Нови Сад
Општи циљевиЦиљ је да се наставници оспособе да на системима за удаљено учење део наставе реализују у ваншколским условима, тј. да се у ванредним ситуацијама (пандемије и слично) одржи део наставе како би се умањио губитак у реализацији наставног програма.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су да наставници савладају технике и усвоје знања потребна за адекватну употребу система за удаљено учење, уз приступ из угла предавача и администратора курса. Овладавање израдом интерактивних материјала (вежбе, тестови, активности) за употребу са Мудл системом. Упознавање са методама које задовољавају специфичности система за удаљено учење из угла педагошких теорија и мотивације ученика.
Теме програмаВанредне ситуације и Мудл; Како то види ученик - Демо курс; Е учење и мудл, силабус и стратегије учења; Интерфејс Мудла, подешавања курса; Ресурси и активности; Мудл тестови и HotPotateos; Oцене; Scorm стандард, офлајн и онлај алати
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена реализације семинара у рачунарској учионици износи 4 600 динара а онлајн семинара 3 000 динара по полазнику. Коначна цена семинара у рачунарској учионици зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61