logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

457 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
АуториСнежана Јадрановић, просветни саветник – педагог у Школској управи Ваљево; Светлана Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац; Гордана Марковић Сакић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница
РеализаториСветлана Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац; Гордана Марковић Сакић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција за праћење и вредновање ученичких постигнућа у складу са савременим трендовима у образовању.
Специфични циљевиОснаживање наставничких компетенција за објективно, континуирано и подстицајно оцењивање, са јасном повратном информацијом о напредовању ученика.
Теме програмаОцењивање и између теорије и праксе; Сврха и принципи оцењивања ученика; Предмет и врсте оцењивања; Оцењивање засновано на образовним стандардима; Елементи оцене; Планирање оцењивања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61