logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

459 Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, office@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
АуториСлавица Гомилановић, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић” Орешковица; Невена Перић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Димитрије Давидовић” Смедерево
РеализаториСлавица Гомилановић, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић”, Орешковица; Невена Перић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Димитрије Давидовић”, Смедерево; Соња Милетић, наставник разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево; Југослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка
Општи циљевиОспособљавање наставника за креирање интерактивних електронских вежби ради мотивисања ученика, утврђивања, увежбавања и проверавања усвојености наставних садржаја, чиме ће у наставу увести учење кроз игру и учинити је квалитетнијом и занимљивијом.
Специфични циљевиУочавање значаја учења кроз игру за квалитет процеса учења. Упознавање са основним педагошким теоријама (бихејвиоризам, когнитивизам, конструктивизам). Стицање знања о значају увођења учења заснованог на игри у наставни процес, како би се настава приближила ученичком искуству и уважила га. Уочавање значаја уважавања различитих нивоа постигнућа приликом креирања вежби. Примена Блумове таксономије приликом осмишљавања наставних материјала за увежбавање, утврђивање и проверавање усвојености наставног садржаја; уочавање важности постојања правовремене повратне информације. Стицање знања о основним карактеристикама програма Хот потејтос. Оспособљавање за креирање интерактивних електронских вежби, с освртом на теорије учења и Блумову таксономију.ију
Теме програмаТеоријске основе; Упознавање са програмом Хот потејтос; Креирање интерактивних електронских вежби
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара је 45 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61