logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

46 Ни црно ни бело - програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност Компетенцијa: K3
Приоритети: 7
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева бр. 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
Ауторидр Јелена Врањешевић, психолог, Учитељски факултет у Београду; мр Зорица Трикић, психолог, Senior Program Manager and REYN Interim Coordinator, International Step by Step Association (ISSA)
РеализаториДрагана Коруга, психолог и програмска координаторка ЦИП, Центар за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, психолог и програмска координаторка ЦИП, Центар за интерактивну педагогију, Београд; Весна Златаровић, психолог, програмска координаторка, ЦИП, Центар за интерактивну педагогију, Београд; Тамара Томашевић, психолог, виша саветница, Омладински одбор за образовање; Ана Арсенијевић Момчиловић, саветник у Одсеку за едукације, Агенција за борбу против корупције; Борис Спасић, пројектни координатор, ЦИП, Центар за интерактивну педагогију; Јелена Жунић Цицварић, програмска директорка, Ужички центар за права детета; Александра Јованкин, педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево; Марија Себић, васпитачица, Дом ученика средњих школа Зајечар; Петар Илић, стручни сарадник - психолог, Школа моде и лепоте, Ниш; Радмила Илић, професор психологије, Школа моде и лепоте, Ниш; Сања Печенковић, стручни сарадник, Политехничка школа, Крагујевац; Лидија Терек, стручни саветник, Центар за стручно усавршавање, Кикинда; Милица Велимировић, Школски психолог и професор психологије, „Зрењанинска гимназија“; Александра Суботић, школски педагог, Зрењанинска гимназија"; Ангелина Скареп, Самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиИзградња заједнице у установи у којој се негују солидарност и интеркултуралне вредности; сва деца/млади су прихваћени и достижу пуни потенцијал.
Специфични циљевиРазвијање толеранције код деце/младих за друге културе као и позитивне слике о себи, личног и групног идентитета. Критички однос према предрасудама.
Теме програмаУпознавање и повезивање учесника; Механизми настајања стереотипа и предрасуда; Ефекти стереотипа и предрасуда; Може и без етикета; Изазови рада са децом која не говоре језик средине; Трансформативни дијалог; Отварање према онима који су другачији; Креирање заједнице у учионици/групи/одељењу; Однос према припадницима других култура; Вештине слушања детета; Интеграција усвојених садржаја у план и програм
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена120 00 за групу од 30 учесника, цена по учеснику је 4 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61