logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

460 Учење на даљину и интелектуална својина Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, office@ceo.edu.rs, 011/206-7005, 064/866-5044
Ауторипроф. др Мирјана Дракулић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; мр Ратимир Дракулић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Светлана Јовановић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Ђорђе Кривокапић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд, Београд; мр Марија Кујачић, Управа за Дигиталну агенду у саставу Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; мр Гордана Чапрић, заменик директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Реализаторипроф. др Мирјана Дракулић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; мр Ратимир Дракулић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Светлана Јовановић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Ђорђе Кривокапић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; мр Марија Кујачић, Управа за Дигиталну агенду у саставу Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Општи циљевиУнапређивање компетенција запoслених у образовању за примену нових технологија у настави у циљу подстицања учења на даљину кроз упознавање online платформи, друштвених мрежа и разумевања питања интелектуалне својине у online образовању.
Специфични циљевиУпознавање наставника и директора са карактеристикама, правилима и методама учења на даљину, подизању свести о значају друштвених мрежа и њиховом коришћењу у образовању. Оспособљавање наставника за проналажење наставног садржаја на интернету, њихово повезивање и организовање једног или више предмета у тематске целине коришћењем платформе МООДЛЕ. Упознавање наставника са особеностима интелектуалне својине у образовању и начинима располагања и коришћења ових права. Припрема за препознавање облика злоупотреба ових права и начина на који се она штите, односно како обезбедити да сви учесници процеса образовања не повређују интелектуалну својину, нарочито ауторска и сродна права.
Теме програмаКарактеристике учења на даљину; Друштвене мреже у функцији учења на даљину; Интелектуална својина у образовању; Пренос права интелектуалне својине; Повреде права интелектуалне својине у процесу образовања; Принципи и организација рада са Moodle платформом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена80 000 РСД
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61