logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

463 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул II Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
АуториПрограм су адаптирале потребама наших образовних институција: Лидија Радуловић др педагогије, Филозофски факултет Београд; Татјана Павловски мр психологије, Филозофски факултет, Београд; Милица Ћебић мр педагогије, Учитељски факултет, Београд на основу прогама аутора: Dr Jeannie L. Steele, Dr Kurtis S. Meredith, Dr Charles Temple, Scott Walter, International Reading Association
РеализаториМилица Ћебић, наставник, Учитељски факултет, Београд; др Живка Крњаја, професор, Филозофски факултет, Београд; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковићˮ, Нови Сад; Ивана Грошко, професор разредне наставе, ОШ ,,Соња Маринковић”, Нови Сад; Валентина Паровић, професор српског језика и књижевности, Гимназија „Урош Предићˮ, Панчево; Гордана Мићић, ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин; Светлана Вранешевић, професор разредне наставе, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Маријана Бачанин, професор техничког и информатичког образовања, ОШ „Сретен Младеновић Мика”, Ниш; Нада Шушак, Професор разредне наставе, ОШ "Коста Трифковић"
Општи циљевиОвладавање рефлексивним и интерактивним приступом подстицања критичког мишљења. Развијање праксе базиране на улози рефлексивног практичара.
Специфични циљевиУпознавање учесника са приступом писању као процесу и могућностима примене у школском, личном и креативном писању. Испробавање и коришћење различитих начина и техника за примену читања са разумевањем и писања као процеса у настави. Упознавање са моделом како се процес критичког читања може применити у подучавању наставног садржаја како би се појачала активност ученика и повећало разумевање онога што се чита.
Теме програмаПримена техника подстицања критичког мишљења у пракси; Писменост - писање као процес; Кооперативно учење; Питања аутору текста; Подршка различитим врстама симболичког изражавања; Писање у различитим формама; Разматрање проблема из различитих улога; Читање са разумевањем; Планирање наставе применом наставних техника за подстицање критичког мишљења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 90 000, по особи 3 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61