logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

464 Школско друштвено одговорно предузетништво Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Београду - Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Особа за контактМирјана Дракулић, dekanat@fon.bg.ac.rs, 011/395-0854, 069/889-3445
Ауторипроф. др Мирјана Дракулић, редовни професор Универзитета у Београду, Факултета организационих наука, Београд; Ђорђе Кривокапић, асистент Универзитета у Београду, Факултета организационих наука, Београд
Реализаторипроф. др Мирјана Дракулић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Ђорђе Кривокапић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; мр Ратимир Дракулић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Светлана Јовановић, асистент Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Београд; Невен Мариновић, директор невладине организација „Смарт колектив”, Београд
Општи циљевиСтицање знања и компетенција неопходних за промоцију и развој друштвено одговорног предузетништва међу ученичком популацијом како би се креирале школске самоодрживе предузетничке заједнице које решавају друштвене проблеме.
Специфични циљевиПодизање свести и формирање позитивних ставова о друштвеној одговорности и идеји друштвено одговорних предузетничких подухвата код директора, школских управа и наставника. Упознавање са значајем социјалног предузетништва и факторима који утичу на успешност друштвено одговорних предузетничких подухвата. Подизање нивоа компетенција за примену специфичних знања у предузетништву. Упознавање са основама процеса предузетништва и методама и техникама у тим процесима. Оспособљавање наставника да мотивишу ученике да се током средњошколског и основношколског образовања почну активно бавити предузетништвом и стицањем знања о пословању кроз праксу. Подизање компетенција за примену стечених знања и вештина у пракси.
Теме програмаКонцепт друштвено одговорног предузетништва са примером добре праксе; Развој пословних идеја у средњошколском и основношколском окружењу; Процес оснивања и управљање друштвено одговорним предузетничким подухватима у средњошколском и основношколском окружењу; Укључивање друштвено одговорних циљева у непрофитан пословни подухват; Развој и одрживост пословних идеја у друштвено одговорном предузетништву; Друштвено одговорни предузетнички подухват као вид практичне наставе са основама преговарања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 без ПДВ-а, односно 2 500 динара без ПДВ-а по полазнику, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61