logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

465 Школско оцењивање у основној и средњој школи 1 Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, office@ceo.edu.rs, 011/206-7005, 064/866-5044
АуториМилена Јеротијевић, психолог, чланица Удружења МОСТ за сарадњу и посредовање, Удружење МОСТ; Драгица Павловић Бабић, психолог, Филозофски факултет; Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, ЗВКОВ; Саша Гламочак, незапослен; Љиљана Симић, Стручни сарадник психолог у основној школи, ОШ „Милан Муњас“ Уб
РеализаториЗорица Димитријевић, дипломирана социјална радница, стручни сарадник, ОШ „Стари град“; Јелена Стефановић, професорка српске књижевности и језика са општом књижевношћу, ОШ „Креативно перо“ и Балетска школа „Лујо Давичо“; Марина Надејин-Симић, школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Радмила Крстевска, стручни сарадник - педагог, Основна школа; Славица Арсеновић, дипломирани физичар, пензионисани професор; Наташа Николић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Васа Пелагић“, Лесковац; Весна Лучић, професор историје, Основна школа „Стари град“ Ужице; Љиљана Тешановић, Стручни сарадник, психолог, Техничка школа у Зајечару; Љубица Јеленковић, стручни сарадник-психолог, Земунска гимназија; Гордана Ивановић, професор социологије, Карловачка гимназија; Вера Гикић, професор књижевности, Карловачка гимназија; Дубравка Гатић, стручни сарадник – психолог, Основна школа „Илија Гарашанин“, Гроцка; Гордана Ђигић, асистент на Департману за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Вита Јаковљевић, стручни сарадник - педагог, ОШ „ Димитрије Туцовић“; Владица Ракић, професор енглеског језика, Карловачка гимназија; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог, Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, стручни сарадник-школски психолог, Техничка школа Чачак; Љиљана Стојановић, дипломирани математичар – специјалиста наставе математике, Техничка школа Зајечар; Марица Гаврилов, дипломирани школски психолог - педагог, ОШ „др Јован Цвијић“, Зрењанин; Милева Мојић, дипломирани педагог, директор школе, Прва основна школа Ваљево
Општи циљевиУнапређивање праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа.
Специфични циљевиПроширивање и активирање знања о функцијама, принципима и врстама оцењивања. Сагледавање важности и употребљивости таксономија у настави и оцењивању. Вежбање операционализације компетенција. Формулисање критеријума оцењивања на основу образовних компетенција. Вежбање израде задатка објективног типа који се испитују одређени нивои постигнућа ученика. Пружање практичне помоћи наставницима у прављењу задатака објективног типа.
Теме програмаАнализа преовлађујуће праксе у школском оцењивања; Функције, врсте и принципи оцењивања; Образовне компетенције и критеријума оцењивања; Извештавање о напредовању; Карактеристке доброг задатка; Продукција задатака
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61