logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

466 Школско оцењивање у основној и средњој школи 2 Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, office@ceo.edu.rs, 011/206-7005, 064/866-5044
АуториДрагица Павловић Бабић, истраживач-сарадник, Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд; мр Саша Гламочак, професор српског језика и књижевности
РеализаториБиљана Михаиловић, стручни сарадник психолог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Бранислав Минчић, наставник српског језика, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Весна Шапоњић, самостални педагошки саветник, ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево; Душанка Ћировић, стручни сарадник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Душица Немањић, стручни сарадник, ОШ „14. октобар“; Исидора Кораћ, професорка, Виша школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица; Јелена Стефановић, професорка српске књижевности и језика са општом књижевношћу, ОШ „Креативно перо“ и Балетска школа „Лујо Давичо“; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог, Гимназија, Чачак; Љиљана Вдовић, уредник, Издавачка кућа „Едука“; Љиљана Стојановић, професор математике, Техничка школа Зајечар; Љубинка Дебељак, педагог школе, ОШ „Борислав Пекић“, Нови Београд; Маја Врачар, секретар, Педагошко друштво Србије; Марица Гаврилов, стручни сарадник - психолог, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Миомир Ранђеловић, професор хемије, ОШ "Јосиф Панчић", Београд; Наташа Николић Гајић, наставник разредне наставе, ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац; Наташа Стојановић, педагог-стручни сарадник, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Невенка Крагуљац, стручни сарадник, ОШ „Филип Филиповић“; Петар Огризовић, наставник математике, Гимназија „Руђер Бошковић” са домом ученика, Београд и Основна школа „Мирослав Антић”, Београд; Снежана Марковић, наставница рачунарства и информатике, Шеста београдска гимназија; Споменка Марковић, наставник разредне наставе, ОШ „Јосиф Панчић“, Београд; Татјана Јаћимовић, стручни сарадник-школски психолог, Техничка школа Чачак
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника, стручних сараденика и директора школа у области праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика.
Специфични циљевиРазумевање Правилника о оцењивању ученика као инструмента за унапређивање процеса учења. Разумевање значаја оспособљавања за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика. Разумевање везе између сврхе и принципа оцењивања и обезбеђивања праведности и инклузивности у образовању. Разумевање значаја коришћења разлитих таксономија у праћењу напредовања ученика. Разумевање везе између начина постављања захтева и квалитета налога и квалитетне наставе. Разумевање предности и недостатака коришћења различитих метода и техника оцењивања. Разумевање значаја вођења квалитетне педагошке документације. Разумевање значаја сарадње са родитељима у области извештавања о постигнућима и напредовању ученика.
Теме програмаАнализа Правилника о оцењивању ученика; Оцењивање и настава; Примена различитих метода и техника оцењивања; Извештавање о напредовању ученика и вођење педагошке документације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61