logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

467 Како унапредити процес самоевалуције у настави? Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Особа за контактБојана Урошевић, drustvo@pedagog.rs, 011/268-7749, 064/094-1321
АуториГордана Миловановић; Маја Врачар
РеализаториГордана Миловановић; Маја Врачар; Бранкица Грмуша
Општи циљевиУнапређивање компетенција ученика и наставника за самоевалуацију у наставном процесу.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина о самоевалуацији у наставном процесу. Обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави. Оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције. Уочавање одговорности ученика и наставника у наставном процесу.
Теме програмаСамоевалуација у наставном процесу - појам; Улога наставника и ученика у процесу самоевалуације; Како развијати самоевалауцију у школској средини; Примена самоевалауције у свакодневном раду
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 62 500 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61