logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

468 Диференцирана настава Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
АуториМилена Петровић, специјалиста методике српског језика и књижевности, мастер, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности, Ваљевска гимназија и Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево
РеализаториМилена Петровић, специјалиста методике српског језика и књижевности, мастер, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности, Ваљевска гимназија и Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево; Милева Мојић, дипломирани педагог, директор „Прва основна школа“ Ваљево; Весна Павловић, специјалиста дидактичко методичких наука из области ПиД, дипломирани учитељ-мастер, наставник разредне наставе, ОШ „Милован Глишић“, Ваљевска Каменица; Маријана Неговановић Обрадовић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Сава Керковић“ Љиг
Општи циљевиРазвијање свести о значају диференциране наставе. Планирање интеракције свих учесника у образовно-васпитном раду засноване на поштовању различитости и уважавању потреба. Подстицање самопоуздања ученика. Праћење мотивисаности ученика.
Специфични циљевиУпознавање са облицима диференциране наставе. Уочавање различитих врста мотивације и начина мотивисања ученика уз уважавање индивидуалности. Подржавање ученика да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу. Сагледавање принципа организације група. Уочавање обележја интеракције у групи. Израда дидактичких модела образовно-васпитног рада. Примењивање различитих облика индивидуалне наставе. Оснаживање наставника за пружање подршке ученицима и примењивање различитих стратегија праћења различитих аспеката личности ученика – сарадњу са другим ученицима, реаговање на неуспех. Увиђање значаја обезбеђивања могућности и окружења за активности, интересовања и потребе ученика уважавајући њихове ставове и мишљења.
Теме програмаДиференцирана настава; Индивидуализација наставе као дидактички принцип; Облици индивидуалне наставе; Дидактички модел организовања образовно-васпитног рада
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61