logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

469 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење-рационално-емоционални приступ Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаOШ"Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот
Особа за контактМилена Опарница, direktor@jelica.edu.rs, 8253161, 063/895-9245
АуториМирјана Тркуља, специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут, координатор јединице за превенцију насиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Милена Опарница, школски психолог, РЕБТ саветник и породични психотерапеут, запослена у ОШ „Јелица Миловановић”, Сопот
РеализаториМилена Опарница, школски психолог, РЕБТ саветник и породични психотерапеут, запослена у ОШ „Јелица Миловановић”, Сопот; Марина Бунчић, школски психолог, ОШ „Милан Ракић”, Нови Београд; Мирјана Тркуља, специјалиста клиничке психологије, РЕБТ терапеут
Општи циљевиСтицање специфичних знања и вештина које доприносе да запослени развијају мотивацију ученика за већу ефикасност у учењу, односно за подстицање развоја деце, развијање сопствене мотивације за квалитенији рад.
Специфични циљевиУпознавање са рационално емоционалним приступом према базичним животним покретачима и поставкама у сагледавању мотивације. Препознавање рационалних и ирационалних уверења код људи. Разумевање технике преиспитивања сопствених мисли и осећања и њиховог превођења из ирационалних у рационална уверења. Усвајање техника за развијање функционалне мотивације за учење, односно, рад. Развијање вештина комуникације заснованих на активном слушању, асертивном приступу и рационалном погледу на свет.
Теме програмаОснове РЕБТ-а; Стилови комуникације; Мотивација; Блокаде у мотивацији; Професионални стрес као фактор осујећења мотивације; Стрес код деце и његов утицај на мотивацију; Рад на конкретним примерима из праксе; Ситуације са ученицима, односно децом; Ситуације са колегама; Ситуације са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 80 000 динара, нето.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61