logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

47 Образовање за мир - дијалогом до решења Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаНансен дијалог центар Србија, Јурија Гагарина 14, 11070 Нови Београд
Особа за контактДрагана Шаренгаћа, ndcserbia@nansen-dialogue.net, 011/213-0306, 062/628-794
АуториТатјана Поповић, професорка енглеског језика и књижевности, директорка Нансен дијалог центра Србија, Београд; Драгана Шаренгаћа, професорка енглеског језика и књижевности, координаторка регионалне сарадње у Нансен дијалог центру Србија, Београд
РеализаториТатјана Поповић, професорка енглеског језика и књижевности, директорка Нансен дијалог центра Србија, Београд; Драгана Шаренгаћа, професорка енглеског језика и књижевности, координаторка регионалне сарадње у Нансен дијалог центру Србија, Београд
Општи циљевиУсвајање вештина и техника конструктивног решавања сукоба, рад на побољшању односа између ученика и наставника, рад на мењању приступа сукобима.
Специфични циљевиОспособљавање наставника и ученика за примену техника конструктивног решавања сукоба, усвајање и примена техника у радној пракси, повезивање и сарадња свих актера важних за успешан образовно-васпитни процес.
Теме програмаКомуникацијске вештине; Разлика између дијалога и дебате; Шта је сукоб; Фазе сукоба; Стилови понашања у сукобу; Социјалне вештине; Чаробно воће; Лук анализа: позиције, интереси, потребе; Мапирање; Преговарање: 1) Дијамант - елементи важни у процесу дијалога 2) Начини решавања сукоба 3) Преговарање 4) Процес преговарања 5) Успешно преговарање; Начини решавања сукоба; Увод у медијацију; Акционо планирање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена20 учесника x 3 000 дин. за трошкове радног материјала = 60 000 дин. Хонорар водитеља 10 000 дин. х 3 дана х 2 особе = 60 000 дин., плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61