logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

470 Мотивација ученика у наставном процесу Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаУчитељско друштво Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 2, Ниш
Особа за контактСтаниша Костадиновић, uc.drus.nis@gmail.com, 018/280-906, 069/336-6717
АуториМаја Врачар, дипломирани педагог, секретар Педагошког друштва Србије, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије, стручни сарадник у Средњој школи „Прокоповић”, Ниш
РеализаториБисерка Светозаревић, професор педагогије, стручни сарадник у Средњој школи „Прокоповићˮ, Ниш; Станиша Костадиновић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава”, Ниш; Миодраг Плавшић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Радовић”, Ниш
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за развијање мотивације за учење код ученика.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина о начинима и врстама мотивисања ученика за учење. Оспособљавање наставника за подршку и прихватање различитих стилова учења код ученика. Обучавање наставника за планирање подстицајних поступака у наставном процесу. Оснаживање наставника за пружање помоћи и подршке ученицима у развијању мотивације за учење. Боље разумевање повезаности мотивације за учење и успеха у учењу.
Теме програмаМотивација као основа квалитетног наставног процеса; Степен мотивисаности ученика - пут до квалитетног наставног процеса; Школски успех, учење и мотивација; Улога наставника у развоју подстицајне школске средине
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61