logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

472 Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Џамић, dpscpp@sezampro.rs, 011/323-2961, 063/275-236
АуториТијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд; Бранкица Ристић, дипломирани психолог, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд
РеализаториТијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд; Бранкица Ристић, дипломирани психолог, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача за самостално осмишљавање и извођење радионица, односно коришћење интерактивних техника у обради васпитно-образовних садржаја, у сврху јачања професионалних капацитета.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, сртучних сарадника и васпитача да креирају радионице, односно користе специфичне интерактивне технике у раду водећи рачуна о конкретним циљевима обраде одређених васпитно-образовних садржаја. Мотивисање наставника, стручних сарадника и васпитача да примењују стечена знања на пољу интерактивног рада у раду са адолесцентима и на тај начин унапреде ниво васпитно-образовног рада у целини.
Теме програмаПретходна искуства и очекивања; Преферирани стилови учења; Планирање активности у складу са општим и специфичним питањима; Изградња структуре кроз варирање динамике и начина рада; ; Значај договора у интерактивном раду; Начини саопштавања повратне информације; Вештине јавног наступа; Групна динамика
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена једнодневног семинара за групу од 25 учесника износи 50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61