logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

473 Оцењивање у функцији развоја аутономије ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов", Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактТања Недимовић, vsvaspsiholozi@gmail.com, 013/833-420, 060/388-1222
Ауторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду и професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу
Реализаторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду и професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу; проф. др Александар Стојановић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Биљана Вујасин, наставник за извођење практичне наставе, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу
Општи циљевиЦиљ је да се наставницима и учитељима помогне да и овим сегментом (евалуацијом) раде на унапређивању квалитета образовања, стављајући оцењивање, посебно самовредновање, у функцију развоја аутономије ученика у процесу учења.
Специфични циљевиСпецифични циљ програма је приближавање дидактичких модела и докимастичких поступака (претакање теоријских поставки докимологије у поступке оцењивања). Овим би се полазници упућивали и у поступке индивидуализације поступака васпитно-образовног рада, као и оцењивања ученика, а и ученике би упућивали у елементе самооцењивања, као основе подстицања аутономије личности у процесу учења, што је примарни циљ вредновања, односно оцењивања у настави.
Теме програмаФилозофско-психолошки и дидактички аспекти наставе и практични израз овога у оцењивању; Синхронизација педагошких парадигми у дидактичким моделима, односно настави изражена у оцењивању; Оспособљавање ученика за самовредновање као аспект аутономије ученика; Самовредновање у функцији подстицања аутономије ученика и квалитета рада наставника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61