logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

475 Предузетништво из школске клупе Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактМарина Остојић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 063/445-088
АуториВалерија Живковић, стручни сарадник, ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина; Снежана Васиљевић, професор биологије, ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина; Снежана Марковић, професор математике, ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина; Весна Тодоровић, професор физике, ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина
РеализаториСнежана Васиљевић, професор биологије, ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина; Љубица Јокић, стручни сарадник, ОШ „Милан Мијалковић“, Јагодина; Звездана Петровић, професор историје, ОШ „Рада Миљковић“, Јагодина
Општи циљевиОснаживање професионалаца за успостављање и развијање компетенција за иницијативу и предузетништво код ученика.
Специфични циљевиРазумевање савремене слике света рада и неопходности развијања предузетничког духа од што ранијег узраста. Упознавање са основним компетенцијама предузетника. Упознавање са основним елементима структуре и организације предузећа. Упознавање са израдом „Бизнис плана", као основног елемента за вођење предузећа.
Теме програмаСавремена слика света рада и неопходност постојања предузетништва; Успешни предузетник и његове компетенције; Педагошке могућности за развијање компетенција за предузетништво у наставним и ваннаставним активностима; Услови за успостављање предузећа; Анализа тржишта и конкуренција у односу на пословну идеју; Оснивање предузећа-руковођење и подела улога у тиму кроз интервју за посao; Правила успешног маркетинга и формирање маркетинг микса; Имплементација предузетништва у сопственој школи
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена дводневног семинара за групу од 30 учесника 64 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61