logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

477 Тешкоће у учењу и понашању- препрека или изазов Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење грађана "Образовни импулс", Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3/52, Бечеј
Особа за контактАлександра Бакрач, obrazovniimpuls@gmail.com, 021/691-6796, 064/192-2024
АуториАлександра Бакрач; Нада Вуканић; Бранислава Ивковић
РеализаториАлександра Бакрач; Нада Вуканић; Бранислава Ивковић; Жарка Свирчев
Општи циљевиОспособљавање учесника за креирање и употребу алата за идентификацију потешкоћа ученика у учењу и понашању. Оспособљавање учесника за израду плана подршке ученику. Повећање компетенција наставника за примену разних мера подршке ученицима.
Специфични циљевиСензибилизација учесника за препознавање проблема у функционисању групе. Оснаживање учесника за вођење разговора са учеником код кога је идентификована потешкоћа у учењу и понашању. Упознавање учесника са методама за лакше индивидуално учење. Повећање компетенције наставника за помоћ ученицима који имају проблема у учењу. Оспособљавање учесника за разумевање позитивног и негативног утицаја психолошке атмосфере у групи на личност ученика. Оспособљавање учесника за методе којима можемо пратити испуњење плана подршке ученику. Вредновање програма.
Теме програмаИдентификација индивидуалних потешкоћа ученика у учењу и понашању; Снимање стања у одељењу (односи у групи); План подршке ученицима са потешкоћама у учењу и понашању; Мере подршке ученицима са потешкоћама у учењу; Мере подршке ученицима са потешкоћама у понашању; Односи у групи (одељењу)- мере подршке; Праћење испуњења плана подршке ученицима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена45 000 динара је укупна цена за групу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61