logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

478 Целодневна настава и продужени боравак – будућност наше школе Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториДрагана Матовић, дипл. психолог, стручни сарадник ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; Драгана Тодоровић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац
РеализаториДрагана Матовић, дипл. психолог, стручни сарадник ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; Драгана Тодоровић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; Јасмина Марковић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; Сања Гачановић, дипл. специјални педагог, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; Катарина Јовановић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац
Општи циљевиУнапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у продуженом боравку и целодневној настави.
Специфични циљевиОспособљавање за примену принципа на којима се заснива рад целодневне наставе и продуженог боравка. Оспособљавање за планирање и организовање целодневне наставе и продуженог боравка. Оспособљавање за реализацију наставе и свих предвиђених активности. Оспособљавање наставног кадра за примену модела хоризонталне едукацију (учења) у функцији професионалног развоја запослених.
Теме програмаЦелодневна настава; Продужени боравак; Предности целодневне наставе; Слободне активности; Решавање проблемских ситуација; Игре и играчке
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 50 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61