logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

479 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе/установе Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, surs@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
Ауторипроф. др Миленко Кундачина, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу; доц. др Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у Ужицу
Реализаторипроф. др Миленко Кундачина, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу; доц. др Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у Ужицу
Општи циљевиПроширивање знања о акционом истраживању и оспособљавање наставника и васпитача за његову примену у процесу самовредновања рада школе/установе и свога рада.
Специфични циљевиНачини примене акционог истраживања у раду школе и раду наставника. Примена резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе и рада наставника.
Теме програмаВрсте истраживања; Акционо истраживање; Предмети и циљ самовредновања наставника/васпитача и самовредновање школе и наставника; Методе и технике вредновања и самовредновања; Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе; Примена акционог истраживања у самовредновању рада наставника/васпитача;Радни задаци
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу полазника је 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61