logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

48 Обука за водитеље дебатних клубова Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаАсоцијација за креативну комуникацију и дебату, Светозара Марковића 6, Београд
Особа за контактЗорица Ражић, accd@debata.rs, 011/334-0560, 064/142-2680
АуториБранка Јосимов, школски педагог, Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица; др Ђорђе Павићевић, др филозофских наука, доцент на Факултету политичких наука у Београду на предмету Политичка теорија и методологија; Јелена Узуновић, дипломирани математичар
РеализаториБранка Јосимов, школски педагог, Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица; др Ђорђе Павићевић, др филозофских наука, доцент на Факултету политичких наука у Београду на предмету Политичка теорија и методологија; Јелена Узуновић, дипломирани математичар; Гордана Аврамовић, школски психолог, Ваљевска гимназија; Тања Корошова, школски психолог, гимназија „Јан Колар“ у Бачком Петровцу
Општи циљевиРазвој интересовања и компетенција ученика кроз обуку наставника и стручних сарадника за примену дебате као облика ваннаставне активности.
Специфични циљевиОбука и подршка наставницима у раду дебатних клубова као облика ваннаставних активности (развој вештина и знања неопходних за припрему, реализацију и процену дебате и оних неопходних за рад са малим групама и тимовима). Отварање школе потребама ученика у слободном времену.
Теме програмаО програму, дебати и дебатним клубовима; Припрема дебате и дебата; Улоге говорника и вођење белешки; Анализа теме и избор тезе; Истраживање, аргументација; Афирмативни случај и стратегије у дебатама са различитим резолуцијама; Негативни случај и стратегије; Јавни говор; Суђење у дебати и повратна информација; Радионички поступак, тренерски рад и вођење клуба; Анализа почетних искустава у раду дебатних клубова; Дебата; Суђење дебате и турнирска правила; Планирање и рад у дебатном клуба
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена125 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61