logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

481 Идеал - интеркултурално учење кроз драму Компетенцијa: K4
Приоритети: 7
ИнституцијаБАЗААРТ, Крунска 33, Београд
Особа за контактСунчица Милосављевић, bazaartheatre@yahoo.com, 011/324-4296, 064/129-7423
Ауторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Дубравка Суботић, кореограф и плесни педагог, ДДТ Креативни центар за покрет, Београд / Финска
РеализаториДаринка Ковачевић, међународни интеркултурални тренер, преводилац, БАЗААРТ, Београд / Фондација Фридрих Еберт, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; мр Дафина Жагар, наставник српског језика и књижевности, Школа за дизајн текстила, Београд и Електротехничка школа „Стари град”; мр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Наташа Милојевић, Кореограф и плесни педагог, БАЗААРТ, Београд; Душан Штрбац, координатор програма, културни менаџер, БАЗААРТ, Београд
Општи циљевиОспособити наставника да кроз драмске технике развија плурализам и сарадњу. Укључивање интеркултуралне компоненте у различите наставне области.
Специфични циљевиОснаживање наставника за рад у културно плуралној средини. Практично усвајање драмских техника за интеркултурално учење. Успостављање корелација са наставним садржајима из других предмета (српски језик, страни језик, историја, уметност и др.) и обогаћивање методских приступа за обраду наставних садржаја из тих предмета кроз интеркултурални аспект.
Теме програма1. Модул: Културни плурализам у школи и друштву: 1.1 Значај интеркултуралних компетенција за наставника и ученика; 1.2 Интеркултуралност и инклузија; 1.3 Потенцијали драмске партиципације за развој инклузивности у школи; 2. Модул: Културна осетљивост: 2.1 Потребе за интеркултуралним учењем у школској заједници; 2.2 Културалне структура колектива у ком радимо (увод у основне појмове интеркултуралног учења); 2.3 Културне различитости у вршњачкој групи: хомогеност/хетерогеност, раслојавање, маргинализација; 2.4 Културни стереотипи и предрасуде и потенцијали партиципативне драме за њихову деконструкцију; 3. Модул: Културне и интеркултуралне компетенције: 3.1 Мултикултурално и интеркултурално – пресудна разлика; 3.2 Интеркултурална комуникација; 4. Модул: Интеркултурални приступ као трансверзала у курикулуму; Могуће корелације са наставним садржајима: градиво српског језика и књижевности као полазиште за стицање интеркултуралних компетенција, посебно вештина медијације конфликта, учење људских права и развоја грађанске одговорности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 68 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61