logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

484 Од самовредновања до екстерног вредновања Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
Ауторидр Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у Ужицу; Александра Милошевић, стручни сарадник-педагог, Медицинска и Музичка школа „Војислав Лале Стефановић”, Ужице
Реализаторидр Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у Ужицу; Александра Милошевић, стручни сарадник-педагог, Медицинска и Музичка школа „Војислав Лале Стефановић”, Ужице; Данијела Негројевић, педагог- васпитач, Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић”, Пожега
Општи циљевиРазвијање културе квалитета. Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/ установе и самовредновањем наставника/васпитача. Јачање компетенција наставника/васпитача за примену метода и техника самовредновања.
Специфични циљевиОсвешћивање потреба наставника/васпитача за сталним унапређењем сопственог рада и рада школе/ установе. Оспособљавање наставника/васпитача за препознавање и анализу стандарда квалитета школе/ установе као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада. Оспособљавање наставника/васпитача за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијени резултата.
Теме програмаВредновање и самовредновање-обезбеђивање квалитета образовања; Предмети и циљ самовредновања наставника/васпитача, самовредновање школе и екстерно вредновање; Методе и технике вредновања и самовредновања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара нето
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61