logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

485 Планирање професионалног развоја и управљање каријером Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац
Особа за контактИвана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037/401-641, 069/121-7821
АуториСлободан Чоловић; Анита Перић; Ирена Терзић
РеализаториСлободан Чоловић; Анита Перић; Ирена Терзић
Општи циљевиУнапредити компетенције просветних радника за планирање професионалног развоја и управљање каријером у функцији развоја образовно-васпитних установа.
Специфични циљевиЈачање капацитета учесника за планирање, документовање и управљање професионалним развојем. Оснаживање запослених у образовно-васпитним установама за тимско планирање и мониторинг стручног усавршавања са циљем унапређења рада школе.
Теме програмаПланирање професионалног развоја и управљање каријером; Законски оквир стручног усавршавања у образовном систему Репоблике Србије; Принципи планирања стручног усавршавања и професионалног развоја; Презентација алата за процену и самопроцену на личном нивоу стручног усавршавања и профиесионалног развоја; Портфолио документ о управљању просесом стручног усавршавања и професионалним развојем; Управљање каријером наставника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 25 000 нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61