logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

486 Пракса и прописи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаТехничка школа "Змај", Аутопут 18, Земун
Особа за контактЖарко Оташевић, tszmaj@open.telekom.rs, 011/301-8945, 066/926-6246
АуториРадојко Гачевић, самостални стручни сарадник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Надица Стаменковић, виши саветник у у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Драган Маринчић, виши саветник у у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Наташа Ћирић, виши саветник у у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториДраган Маринчић, виши саветник у у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Наташа Ћирић, виши саветник у у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиДопринети остваривању реформе образовања кроз правилну примену прописа у образовно-васпитним установама.
Специфични циљевиСмањење броја случајева у установама у којима се због затечене лоше праксе или непознавања прописа и процедура излази из оквира законитости. Унапређење комуникације и сарадње са партнерима за развијање међусобног поверења у заједничком раду у интересу деце и ученика и активног учешћа у животу установе кроз обраду тема, симулаацију ситуација и практичне примере.
Теме програмаОцењивање успеха и владања ученика; Обавезе и одговорности ученика, права детета и ученика; Евиденција и јавне исправе; Компетенције наставника, васпитача и стручних сарадника; Настава, ваннаставн активности, екскурзија и настава у природи; Планирање и припремање за наставу; Стручни органи; Професионализација у образовању
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена126 000 динара бруто за групу од 30 полазника, односно 4 500 динара бруто по полазнику за мање групе.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61