logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

487 Стручно усавршавање у служби обезбеђивања квалитета образовања - пример добре праксе Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-2059
АуториТатјана Варју Потребић, директор Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Кањижа; Кристина Телек, психолог и стручни сарадник, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Кањижа и Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању Кањижа
РеализаториТатјана Варју Потребић, директор Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, Кањижа; Кристина Телек, психолог и стручни сарадник, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Кањижа и Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању Кањижа
Општи циљевиПодизање свести просветних радника за препознавање значаја стручног усавршавања.
Специфични циљевиОспособљавање просветних радника за самостално креирање стручног усавршавања унутар и ван установе. Препознавање значаја стручног усавршавања у образовно-васпитном раду. Освешћивање просветних радника о повезаности разних образовно-васпитних захтева са стручним усавршавањем.
Теме програмаСтручно усавршавање из угла прописа ; Стручно усавршавање унутар установе; Усаглашен план стручно усавршавања; Праћење стручног усавршавања – пример добре праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61