logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

489 Учење кроз урањање у виртуелни свет Компетенцијa: K4
Приоритети: 10
ИнституцијаПолитехничка школа, Косовска 8, Крагујевац
Особа за контактКатарина Вељковић, direktor@politehnicka.kg.edu.rs, 034/347-214, 064/260-8982
АуториЈугослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Катарина Вељковић, наставник математике и информатике, Политехничка школа, Крагујевац
РеализаториЈугослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Катарина Вељковић, наставник математике и информатике, Политехничка школа, Крагујевац; Драгица Грађин, наставник српског језика и књижевности у пензији; Снежана Савић, наставник филозофије и логике, Политехничка школа, Крагујевац
Општи циљевиОснаживање наставника за примену савремених метода наставе и учења уз подршку технологије и јачање функицоналне дигиталне писмености неопходне за квалитетан рад са данашњим ученицима.
Специфични циљевиУпознавање наставника са технолошким трендовима и њиховим утицајем на образовање. Упознавање са могућностима виртуелних окружења за учење и виртуелним световима у функцији учења. Оспособљавање за примену савремених метода учења и наставе: уроњено учење, учење засновано на игри уз подршку ИКТ, сарадничко учење, гејмификација; повезивање наставника у виртуелне заједнице учења и развијање свести о потреби доживотног учења; оспособљавање за едукативну употребу виртуелног света, оспособљавање за израду наставних материјала за ученике у виртуелном свету (интерактивне лекције, тестови за проверу знања...). Развијање свести о важности заштите на интернету; оспособљавање за повезивање са системима за управљање учењем.
Теме програмаОбразовни трендови; Уроњено учење и виртуелни светови; Урањање у виртулени свет; Виртеулни светови и учење засновано на игри; Виртуелни светови у функцији подстицања сарадње и развијања креативности; Завршни сусрет: Тич-мит
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 75 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61