logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

49 Обука наставника за рад са проблематичном децом Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, drustvo_uciteljans@neobee.net, 021/496-340, 064/863-4050
Ауторидр Јелена Срдановић Мраш, специјалиста медицинске психологије, Клинички центар Војводине; Оља Дукић, специјалиста медицинске психологије, Тим центар за истраживање и едукацију
Реализаторидр Јелена Срдановић Мраш, специјалиста медицинске психологије, Клинички центар Војводине; Оља Дукић, специјалиста медицинске психологије, Тим центар за истраживање и едукацију
Општи циљевиОсновни циљ програма је обука наставника у стицању адекватних вештина комуникације и техника у раду са децом која показују проблеме у понашању.
Специфични циљевиСпецифични циљеви подразумевају да наставници стекну вештине у раду са децом која показују проблеме у редовном праћењу и похађању наставе, имају проблем пажње, испољавају агресивна понашања на часовима и у школи, као и са децом која имају страхове или која су повучена. Наставници ће научити како да смање степен одлагања испуњавања обавеза код деце и како да их мотивишу за усвајање градива. Како препознати теже психолошке проблеме код ученика, како брзо реаговати у ситуацији суицидалних криза ученика и где их упутити.
Теме програмаНајчеши психолошки проблеми код деце школског узраста (адолесцентна криза, хиперкинетски поремећај, суицидалне кризе); Комуникација са агресивним учеником; Награђивање и кажњавање ученика; Контрола беса; Савладавања анксиозности и страхова код ђака; Спречавања одлагања постављених радних задатака
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за 30 учесника је 150 000 динара. Уколико је број учесника мањи цена ће бити коригована. Минималан број учесника је 15 особа.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61