logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

492 Игром до музичког знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582
АуториМаријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог; мр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, музиколог и пијаниста
РеализаториМаријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог; мр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, музиколог и пијаниста
Општи циљевиПодизање компетенција васпитача за подстицање развоја дечијих музичких способности и оспособљавање за примену неформалних метода учења музике кроз игру, што доводи до бољег когнитивног, психо-физичког и социјалног развоја.
Специфични циљевиРазвијање вештина и способности васпитача у планирању, креирању и извођењу музичких игара. Овладавање вештинама свирања телом. Подстицање на неформално музичко образовање и развој музичког потенцијала деце применом игре у свакодневном раду. Подстицање полазника на богаћење музичких активности применом информационих технологија. Оспособљавање васпитача за избор најкориснијих и најпрактичнијих савремених метода учења музике.
Теме програмаИсторијски значај музике и музичког образовања; Музика и ум, неуромузиколошка истраживања и развој интелигенције уз музику; Моцартов ефекат. Помоћ музике у раду са децом са посебним потребама; Музика и музичке активности деце јасленог узраста, млађе, средње и старије групе; Неопходност развоја ритма; Тапшалице; Музичке игре као неформални начин учења музике; Далкроз техника; Орф: методологија, инструменти, примена у савременој педагогији; Прављење музичких инструмената од рециклираног материјала; Музичке активности деце предшколске групе; Интернет, нова школа ; Активно слушање; Музичке игре: познате игре у музичком издању; Припрема музичких садржаја за приредбе; Различите методе учења музике: Сузуки и Јамаха метода, Ел Система, Валдорф; Дечија песма: значај певања, развијање слуха и музикалности; Музичке игре као помоћ у учењу математике, матерњег језика и природе и друштва; Музика у цртаним филмовима; Начини примене стечених знања у дневним активностима
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена семинара је 5 500 динара. Укупна цена за групу од 30 учесника је 165 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61