logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

493 Керамика - традиција, култура, радост - калупи (специјалистички програм) Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске комуне 31-33, Нови Београд
Особа за контактЉиљана Митровић, udruzenje.predskolskih.radnika@gmail.com, 011/260-3131, 065/474-7030
АуториМаја Стефановић, дипломирани васпитач, ПУ „Април“, Нови Београд
РеализаториТатјана Иванишевић-Радојковић, стручни сарадник за ликовно, ПУ „Април“, Нови Београд; Ненад Радојковић, керамичар-грнчар; Љиљана Митровић, васпитач, ПУ „Април“, Нови Београд; Маја Стојановић, васпитач, ПУ „Април“, Нови Београд
Општи циљевиОспособљавање васпитача и учитеља, за креативно-производни рад, у циљу унапређења и јачања квалитета васпитно-образовног процеса.
Специфични циљевиПрофесионално усавршавање васпитача и учитеља- унапређење рада кроз коришћење знања стеченог усавршавањем у области савремене дидактике и методике. Стицање знања и вештина у раду са калупима. Оспособљавање васпитача и учитеља до нивоа могућности преношења вештина. Способност изражавања личне креативности, примена садржаја који доводе до дубљег и адекватнијег доживљавања. Формирање стваралачких способности и подстицање активног стремљења детета да упозна свет који га окружује и да га стваралачки изрази. Развијање личне одговорности у партиципацији у развоју друштва као основа за јачања самопоштовања и поштовања друштвене средине у односу на циљну групу (васпитаче, учитеље). Продубљивање осетљивости за тимски рад.
Теме програмаПримена гипса у процесу израде предмета од керамике; Израда модела и гипсаног калупа за технику квечовања; Квечовање; Креирање фигуре на основу облика добијеног квечовањем; Израда гипсаног калупа за технику ливења; Ливење; Рад са бојеним масама; Дорада и декорација; Глазирање; Основе процеса печања; Могућности примене знања стеченог на семинару у раду са предшколском и школском децом
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику је 4 200, цена по дану је 1 400 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61