logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

498 Развијање предшколког курикулума који се базира на игри Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, Сремска МИтровица
Особа за контактСлађана Миленковић, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022/621-552, 069/177-7001
Ауторидр Гордана Мијаиловић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица; др Слађана Миленковић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица - координатор програма
Реализаторидр Гордана Мијаиловић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица; др Слађана Миленковић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица; др Мирјана Николић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица; др Марта Дедај, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица; Љиљана Шарковић, стручни сарадник – педагог, Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица; мр Славка Глушчевић, предавач, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и пословних информатичара-Сирмијум, Сремска Митровица; др Дејан Савичевић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица
Општи циљевиОснаживање компетенција васпитача за примену стратегија за очување и култивисање дечје игре. Оспособљавање за континуирано праћење и анализу дечјих игровних активности. Оспособљавање за развијање курикулума који се базира на игри.
Специфични циљевиРазумевање и усвајање концепта игре као интегративног контекста за развој и учење предшколског детета. Обука васпитача за примену техника и инструмената за посматрање и процењивање дечјих игровних активности. Обука васпитача за примену стратегија развијања курикулума који се базира на игри. Овладавање начинима учествовања одраслог у дечјој игри.
Теме програмаИгра у развоју и васпитању предшколске деце - теоријска основа програма; Игра и курикулум; Игра као фокус курикулума; Организовање средине за игру; Посматрање и процењивање дечје игре; Стратегије вођења дечје игре; Развијање курикулума који се базира на игри (по моделу Хорн и др.); Евалуација рада васпитача у претходне две недеље; Интегрисање активности и садржаја посебних области курикулума у дечјој игри
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена125 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61