logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

499 Растимо уз плес Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДечија плесна асоцијација, Јужни булевар 17/10, Београд
Особа за контактРадомир Крсмановић, decijaplesna.a@gmail.com, 011/244-1423, 063/852-9521
АуториРадомир Крсмановић, координатор програма, „Дечија плесна асоцијација”, Београд; Каролина Марфлак Живковић, васпитач у пензији, радила у ПУ „Наша радост”, Суботица; Гордана Затежић, наставник филозофије, Техничка школа ГСП, Београд
РеализаториРадомир Крсмановић, координатор програма, „Дечија плесна асоцијација”, Београд; Гордана Затежић, наставник филозофије, Техничка школа ГСП, Београд; Драгослав Танацков, васпитач, ПУ „Драгослав Удицки”, Кикинда; Лејла Насер, васпитач, ПУ „Наша радост”, Суботица; Аница Илић, васпитач, ПУ „Ариље”, Ариље; Дијана Брусин, васпитач, ПУ „ Пава Сударски”, Бечеј; Драгица Крунић, васпитач, ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун; Татјана Бескоровајни, васпитач ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; Биљана Максимовић, васпитач ПУ „ Дечја радост”, Панчево
Општи циљевиУнапређивање вештина васпитача у овладавању когнитивним и развојним елементима плеса у ПУ што доприноси и развоју плесне културе код деце. Подизање компетенција васпитача у ПУ у доменима разумевања и подстицања моторичког развоја деце.
Специфични циљевиЈачање компетенција васпитача за: опажање ритма и ритмичке интерпретације; облике кретања у односу на захтев музике; извођење елемената плесне слике: став; осмех; држање тела; формирање и извођење плесне кореографије.
Теме програмаУпознавање васпитача са врстама плеса; Упознавање са варијантама плеса које омогућавају доследно уважавање начела узрасне и индивидуалне примерености; Плес као извор уметничког развоја и средство стваралачког испољавања детета, његовог социјалног, емоционалног и психомоторног развоја; Опажање ритма; Облици кретања; Плесна слика; Плесни корак; Формирање плесне кореографије за узраст од 3-5 година; Формирање плесне кореографије за узраст од 5 година до поласка у школу; Утврђивање методских поступака обликовања кореографија; Могућност плеса као друштвене активности која утиче на социјално емотивни развој детета; Дете-активан учесник у сопственом музичком развоју
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 700 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61